Tillverkning & Leverans

TILLVERKNING & LEVERANS AV VÅRA BYGGNADER

FABRIKEN

Tillverkningen av väggblocken till våra byggnader sker i fabriken som ligger belägen i byn Vännäsberget i Överkalix kommun Norrbotten. Totalyta på produktionshallen, maskinhall samt kontors- och personalutrymmen ligger på ca 1 200 m² Årligen tillverkas ca 30 stycken olika byggnader per år såsom villor, fritidshus, garage, maskinhallar och tillbyggnader.

FRÅN STOMREST TILL SNICKARFÄRDIGT

Vi bygger och monterar stommen, du gör resten. Det är utveckande och roligt att ta vid och färdigställa huset. Men att bygga ett helt hus kräver stort kunnande. Därför delar vi på bygget tilsammans med dig.

EXEMPEL PÅ LEVERANSALTERNATIV

STOMREST

 

Vi monterar syllisolering, ytterväggar, bärande innerväggar/mellanbjälklag, gavelbleck, gaveltakstolar samt övriga takstolar därefter kondensskydd och regelvirke för plåten.

UTVÄNDIGT FÄRDIGT

 

Lika stommontering samt att vi monterar vindskivor, inklädning av takfot, läggning yttertak, vattenavrinning, knutbrädor, brädor vid blockskarvar och montering av farstukvist/överbyggd altan.

KLART FÖR ELINSTALLATION

Lika utvändigt färdigt samt montering av innerväggar med ena sidan klädd med OSB och gips. Den andra sidan lämnas öppen. Innertak monteras med glespanel, diffusionsöppen ångbroms. Vindavledare/isoleringsstöd monteras mellan stolparna.

 

 

 

Övrigt

Vi är flexibla att utföra exempelvis snickarfärdigt eller en kombination där du som kund åtar dig vissa moment och vi andra.

 

EGEN SKISS ELLER RITNING

Du har en idé om vilken modell av husmodell du vill ha. Med vår hjälp kan vi tillsammans få fram en lösning som passar dig.

 

Desto mer specificerad förfrågan du kommer med desto lättare har vi att komma med en så exakt offert/prisuppgift till dig redan vid första kontakten.

 

Bra att ha i åtanke vid en intresseförfrågan:

 

  • Fönsterstorlekar samt placering och antal
  • Rumsindelning
  • Vilket typ av yttertak
  • Leveransomfattning, vad vill du skall ingå i leveransen, kanske du köper in delar av materialet själv
  • Monteringsalternativ, det du vill att vi gör. Exempelvis stommontering, färdigt utvändigt, snickarfärdigt eller nyckelfärdigt.

 

Vill du ha hjälp att diskutera fram vad som skulle vara en bra lösning för dig är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vi är lyhörda för era önskemål

BESTÄLL HEM ELLER LADDA NER VÅRA KATALOGER

Villa och fritidshus
Garage
 
 
 
 
 
 

Copyright © 1946 - 2018 Anderssons Träshusfabrik AB